Joukkoliikenne

Esteetön joukkoliikenne koostuu kaikkien käytettävissä olevista liikennevälineistä ja niitä palvelevista pysäkki- ja laiturirakenteista sekä asema- ja terminaalirakennuksista. Saavutettavuutta on myös se, että välttämätön tieto esimerkiksi joukkoliikenteen aikatauluista on kaikkien saatavilla.

Matkakeskukset ja terminaali

Yleensä terminaalit ovat esteettömiä ja helppokulkuisia, jotta suuret ihmisvirrat kulkevat ja toimivat terminaalissa mahdollisimman vaivattomasti. Terminaalissa täytyy kaikkien matkan vaiheiden olla esteettömiä. Tämä tarkoittaa saapumista terminaaliin, siirtymistä terminaalirakennukseen, terminaalin oheistoimintoja, odotustiloja, siirtymistä kulkuneuvoon, kulkuneuvosta poistumista ja jatkoyhteyksiä.

Terminaalien pääsisäänkäyntien läheisyydessä on yleensä esteettömiä pysäköintipaikkoja ja sisäänkäyntien läheisyyteen on mahdollista pysähtyä. Reitin pysähtymispaikoilta sisäänkäynnille täytyy olla esteetön.

Matkustajaterminaalien säädökset

Matkustajaterminaaleja koskevat Suomen rakentamismääräyskokoelman F1 määräykset esteettömästä rakentamisesta.

Lisätietoa
Lahden Matkakeskus
Tikkurilan matkakeskus

 

 

 

 

Matkustajainformaatio

Matkustaja tarvitsee tietoa matkansa kaikissa vaiheissa. Tietoa tarvitaan terminaaleissa, pysäkeillä ja kulkuneuvoissa sekä jo etukäteen matkoja suunnitellessa ja varatessa.

Informaatiota täytyy jakaa usealla tavalla niin, että se on kaikkien saatavilla. Näkö- ja kuulovammaiset henkilöt täytyy huomioida erityisesti. Tietoa matkaan sisältyvistä esteettömistä palveluista pitää olla erikseen saatavilla. Informaation täytyy olla ymmärrettävää.

Poikkeustilanteista pitää tiedottaa sähköisten palvelujen kautta asema- ja laiturialueella. Näissä tilanteissa on erityisesti huomioitava henkilöt, joiden kuulo- tai näköaisti on heikentynyt. Kuulutusten lisäksi täytyy käyttää visuaalista informaatiota (näyttöpäätteitä, infotauluja jne.).

Lisätietoa
Liikennevirasto (matkustajainformaatio)
Asemakuulutukset
Aikataulu- ja infonäytöt
Helsingin seudun liikenteen Reittiopas

 

 

Juna

Suomessa tehdään junalla vuosittain lähes 67 miljoonaa matkaa, joista yli 80 prosenttia pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ja alle 20 prosenttia kaukoliikenteessä. VR-Yhtymällä on Suomessa laillinen yksinoikeus rautateiden kaukoliikenteen henkilöliikenteessä. VR:n eri junatyyppien vammaispalvelut liikkumisesteisille

Lisätietoa
Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeudet
VR:n palvelut vammaismatkustajille
VR:n palvelut vammaismatkustajille selkokielellä
VR:n selkokielisiä ohjeita junamatkalle

Linja-auto

Paikallisliikenne

Monien kaupunkien paikallisliikenteessä on käytössä esteetöntä linja-autokalustoa. Pyörätuolia käyttävä henkilö saa matkustaa aina ilman lippua kaikessa HSL:n (Helsingin Seudun Liikenne) joukkoliikenteessä. Avustaja saa matkustaa ilman lippua ainoastaan siinä tapauksessa, että pyörätuolia käyttävällä henkilöllä on Oikeus saattajaan -kortti.

Kaukoliikenne

Kaukoliikenteen ja tilausliikenteen linja-autot ovat yleensä hankalia esteettömyyden kannalta. Tilausliikenteessä on joitakin hisseillä varustettuja linja-autoja, joissa voi matkustaa myös pyörätuolilla. Onnibus Oy:llä on kaukoliikenteessä matalalattiaista kalustoa, jossa on myös paikka pyörätuolia käyttävälle matkustajalle.

Kaukoliikenteessä pyörätuoli täytyy kiinnittää tuolin rungosta ajoneuvoon. Renkaat eivät ole oikea kiinnityskohta. Pyörätuolin kiinnitysjärjestelmän vaatimukset määritellään standardissa SFS 5912. Lisätietoja saa Suomen Standardisoimisliitosta, PL 116 (Maistraatinportti 2), 00241 Helsinki, puh. (09) 149 9331.

Lisätietoa
https://www.hsl.fi/ohjeita-ja-tietoja/nain-kaytat-joukkoliikennetta/esteettomyys
http://www.onnibus.com/FI/liikuntarajoitteiset.htm
http://www.palmuasema.fi/uusi-esteeton-onnibus/
Liikkumis- ja toimimisesteisten matkustajien oikeudet linja-autoliikenteessä
Paikallisliikenneliiton infrakortit, mm. esteetön bussipysäkki

Metro

Metro on pääkaupunkiseudun nopein ja tiheimmin kulkeva liikenneväline. Metroa on helppo käyttää: siinä on vain kaksi suuntaa, itä- ja länsisuunta. Itäkeskuksessa rata haarautuu. Joka toinen juna vie Mellunmäkeen, joka toinen Vuosaareen. Jokaisella metroasemalla on hissi laituritasolle.

Länsimetro Ruoholahdesta Espoon Matinkylään valmistunee vuoden 2017 aikana.

Lisätietoa
Esteettömyys metrossa

Raitiovaunu

Raitioliikenne on Helsingin kantakaupungin joukkoliikenteen pääkulkumuoto. Raitiolinjaverkosto kattaa 13 linjaa ja yhdistää kantakaupungin eri osat toisiinsa. Raitioliikennettä käyttää vuosittain lähes 57 miljoonaa matkustajaa. Yli puolet raitiovaunuista HSL:n raitiovaunuista on matalalattiaisia.

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 7.11.2016, että raitiotien rata välille Hervanta–Tampereen keskusta–Tampereen yliopistollinen sairaala rakennetaan toteutussuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoa
Esteettömyys raitiovaunussa
Raitiovaunu kalusto Helsingissä

Jaa sosiaalisessa mediassa