Henkilökohtainen avustaja auttaa vanhaa miestä. Kuvituskuva.
Henkilökohtainen apu edellyttää vaikeavammaisuutta. Sen saaminen edellyttää, että vaikeasti vammaisella ihmisellä itsellään on voimavaroja määritellä tarvitsemansa avun sisältö ja toteutustapa.

Vaikeavammaisuus

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään ihmistä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden takia välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua.

Avuntarpeella tarkoitetaan määrällisesti runsasta, jatkuvaa ja vuorokauden eri aikoina esiintyvää tarvetta. Se voi olla myös määrällisesti vähäisempää, mutta kuitenkin toistuvaa ja välttämätöntä. Esimerkiksi elämänmuutoksessa avuntarve voi kasvaa tilapäisesti.

Voimavarat 

Henkilökohtaisen avun saaminen edellyttää, että vaikeasti vammaisella ihmisellä itsellään on voimavaroja määritellä tarvitsemansa avun sisältö ja toteutustapa. Oma tahto siitä mitä haluaa avustajan kanssa tehdä, tulee voida ilmaista. Tahdon ilmaisussa voi käyttää tukena tulkkia, apuvälineitä tai läheisten apua.

Jos vaikeavammainen ihminen tarvitsee sairaanhoitoa tai muuta erityisosaamista jatkuvasti tai pitkäaikaisesti eikä hänellä itsellä ole voimavaroja määritellä henkilökohtaisen avun sisältöä ja toteutustapaa, tällöin kunnalla ei ole erityistä velvollisuutta järjestää henkilökohtaista apua vammaispalvelulain mukaan. Palvelut on kuitenkin järjestettävä hänelle muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ei ikärajaa

Henkilökohtaisen avun myöntämiselle ei ole yläikärajaa. Palvelun saamisen edellytyksenä kuitenkin on, että avun tarve ei johdu ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. 

Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, vastataan siihen muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla. 

Lapsen henkilökohtaisen avun saamisen edellytyksenä on, että lapsi ei pysty vammansa vuoksi tekemään ilman apua sellaisia asioita, joita hänen ikäisensä lapset yleensä tekevät. 

Lue lisää henkilökohtaisesta avusta Invalidiliiton sivulta.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Mitä henkilökohtainen apu on?

Näin haet henkilökohtaista apua

Miten henkilökohtainen apu järjestetään?


 

Jaa sosiaalisessa mediassa