Neuvomme erityisesti vammaisuuteen, vammaispalveluihin, esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä vammaisten henkilöiden oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvissä asioissa. Neuvontapalvelumme on tarkoitettu kaikille vammaisille henkilöille, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöstölle.

Tutustu sivuihin ja anna palautetta sekä uusista sivuista että saamastasi neuvontapalvelusta alempana olevan linkin kautta. Invalidiliiton Tietoa-sivuilta löydät yleisempää tietoa näistä aiheista.

Jos et löydä sivuilta vastauksia kysymyksiisi, voit soittaa tiistaisin ja torstaisin klo 13–17 numeroon 0200 1234. Tai lähettää kysymyksesi sähköpostilla osoitteeseen neuvot@invalidiliitto.fi.

Invalidiliiton neuvontapalvelu ei tee kotikäyntejä, laadi asiakkaiden puolesta hakemuksia tai muutoksenhakukirjelmiä tai hoida asioita yleisissä tai hallintotuomioistuimissa. Oikeudelliset asiat, kuten avioerot, testamentit, perunkirjoitukset ja rajariidat eivät myöskään kuulu neuvontapalvelun piiriin.

 

Pyörätuolissa istuva nainen keittiössä. Kuvituskuva.

Sosiaalitoimesta haettavia apuvälineitä

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten vammainen tai pitkäaikaisesti sairas ihminen voi hakea tukea oman kunnan sosiaalitoimesta sellaisten apuvälin...
Pyörätuolissa istuva nuori mies katso tietokonetta. Kuvituskuva.

Apuvälineet koulunkäyntiin, opiskeluun ja työhön

Tältä sivulta löydät tietoa apuvälineistä koulunkäyntiin ja opiskeluun, apuvälineistä työhön sekä apuvälineistä varusmies- tai siviilipalvelusaikana v...
Pyörätuolissa oleva nainen keittiössä. Kuvituskuva.

Kotiin annettavat palvelut

Tältä sivulta löydät tietoa kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta, turvapuhelinpalveluista sekä asunnon muutostöistä.

Voit olla yhteydessä neuvontaan myös puhelimitse tai sähköpostitse

Puhelinneuvonta tiistaisin ja torstaisin klo 13-17 numerossa 0200 1234. Soittaminen maksaa paikallisverkkomaksun (lankaliittymät) tai matkapuhelinmaksun. Tarkemmat tiedot puhelujen hinnoista saat teleoperaattoriltasi.

Voit lähettää kysymyksesi myös sähköpostitse osoitteeseen neuvot@invalidiliitto.fi.

Voit antaa myös vapaamuotoista palautetta Invalidiliiton valmistelu- ja kehittämistyön tueksi klikkaamalla käynnissä olevia kyselyjä.

tykkäysnappula

Palautteesi on meille tärkeää!

Muistathan antaa palautetta neuvonnan uusista sivuista ja saamastasi neuvontapalvelusta.
Neuvontapalvelun periaatteet

Neuvomme erityisesti vammaisuuteen, vammaispalveluihin, esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä vammaisten henkilöiden oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvissä asioissa. Neuvontapalvelumme on tarkoitettu kaikille vammaisille henkilöille, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöstölle.

Neuvontapalvelumme periaatteisiin kuuluu, että emme hoida asiakkaan vastuulle kuuluvia asioita, vaan tuemme asiakasta löytämään sopivan ratkaisun ja etenemään sen hakemisessa palvelusta vastaavan tahon kanssa.

Emme laadi asiakkaidemme puolesta hakemuksia tai muutoksenhakukirjelmiä. Emme myöskään tee kotikäyntejä eikä meillä ole asiakasvastaanottoa Invalidiliiton keskustoimistossa. Näin takaamme jäsenistöllemme yhdenvertaisen palvelun henkilön asuinpaikasta riippumatta.

Oikeudelliset asiat, joilla ei ole välitöntä kosketuspintaa vammaisuuteen kuten avioerot, testamentit, perunkirjoitukset ja rajariidat eivät kuulu neuvontamme piiriin. Emme hoida asiakkaidemme puolesta asioita yleisissä tai hallintotuomioistuimissa. Tällaisissa asioissa neuvomme olemaan yhteydessä yleisiin oikeusaputoimistoihin tai yksityisiin asianajajiin.

Tietosuoja

Neuvontapyyntöihin vastaavat tähän tehtävään koulutetut asiantuntijamme, jotka ovat sitoutuneet käsittelemään kysymyksiä ja niiden sisältämää tietoja luottamuksellisesti. Noudatamme toiminnassamme EU:n tietosuoja-asetusta.

Ennen asiointia pyydämme tutustumaan alla olevaan tietosuojaselosteeseen. Siinä kuvataan Invalidiliiton ylläpitämän neuvonnan asiakasrekisterin sisältämät tiedot sekä niiden käyttötarkoitus, käsittely ja suojauksen periaatteet.

Pyydämme myös, että et lähetä yhteydenottosi yhteydessä (sähköpostitse tai kirjeitse) mitään päätöksiä tai lausuntoja, jotka sisältävät terveydentilaasi koskevia tietoja tai muita henkilötietojasi (sotu) sopimatta siitä etukäteen neuvontapalvelun kanssa.

Pyydämme tarvittaessa näitä asiakirjoja erikseen, kun olemme perehtyneet asiaasi ja samalla pyydämme sinulta erillisen kirjallisen suostumuksen näiden tietojen käsittelyyn. Ilman suostumuslomaketta emme avaa lähettämiäsi liitteitä tai muuta aineistoa.

Annettuamme neuvon poistamme lähettämäsi aineiston ja henkilötiedot sähköisestä palvelupyyntöjärjestelmästä.

Neuvontapalvelun kehittäminen

Neuvontapalvelumme laadun varmistamiseksi käytämme sähköistä palvelupyyntöjärjestelmää, johon kirjaamme kaikki asiakkaidemme meille osoittamat kysymykset ja niihin antamamme vastaukset. Palvelupyyntöjärjestelmään tallentuu asiakkaan yhteystieto vastaamista varten, mutta halutessaan asiakas voi asioida puhelimitse myös nimettömänä.

Pyydämme myös palautetta palvelustamme asiakkaalta saatua yhteystietoa käyttäen. Tällöin käytämme tietoa siten, että tieto yhdistyy asiakkaan meille lähettämään palvelupyyntöön. Asiakas voi antaa palautetta palvelustamme ja uusituista neuvonnan verkkosivuista myös nimettömänä verkkosivujemme kautta. Kehitämme palveluamme ja verkkosivuja saamamme palautteen perusteella.

Käytämme tallentamaamme tietoa sekä vaikuttamistyössämme että ratkaistessamme samaan asiaan tai vastaavaan aihepiiriin liittyviä kysymyksiä. Tällöin käytämme tietoja niin, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.