Yhdistyksen jäsenet sohvalla. Kuvituskuva.
Invalidförbundet stöder sina medlemföreningar via olika anvisningar för styrelsers arbete.

Anvisningar för föreningarnas evenemang under corona tiden

Invalidförbundet rekommenderar att tänka om arrangering evenemang eftersom en stor del av medlemmarna i förbundets föreningar kan tillhöra riskgrupperna för coronaviruset på grund av sin hälsa eller sin ålder. När evenemang är planeras, är det viktig att följa anvisningarna.

Anvisningarna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärd THL:s bestämmelser och anvisningar. Följande anvisningarna är utformade på basis av de interna anvisningarna för Invalidförbundets organisationsverksamhet.

Anvisningarna beaktar att en stor del av medlemmarna in förbundets föreningar tillhör riskgrupperna för coronaviruset. Det är omöjligt att heltäckande ge anvisningar som direkt kan tillämpas på alla evenemang, tillämpning behövs således. Möjligheterna och sätten att ordna trygga evenemang bör därför alltid bedömas från fall till fall.

Regional tillämpning

Föreningen ska också noggrant följa med hur coronavirussituationen utvecklas samt iakta myndighetsbestämmelser och anvisningar i sin egen region. Då man ordnar ett evenemang är det skäl att iaktta regional tillämpning där man beaktar coronasituationen i regionen och övriga omständigheter. Det är också bra att fundera på om evenemanget kunde ordnas via nätet.

Säkerhetsavstånd och hygien

När man reserverar en lokal ska man förutom utrustning för användare av hjälpmedel också beakta säkerhetsavstånden (1-2) meter. Deltagarna placeras i lokalen på ett sådant sätt att säkerhetsavstånden är tillräckliga. Det här kan praktiken medföra att antalet deltagare måste begränsas.

Säkerheten i fråga om lokaliteter, måltider o.d. ska man noggrant fundera på tillsammans med uthyraren för evenemanget.

Det rekommenderas att ansiktsmasker används på evenemanget (evenemangets programvärdar, deltagare, personal, assistenter), om evenemanget ordnas inomhus eller om det är svårt att iaktta säkerhetsavstånd.

Användningen av skyddshandskar för exempelvis assistenter kan bedömas från fall till fall.

Säkerhetsavstånd och hygien ska också beaktas i grupparbeten och när man behandlar material. På evenemang används inte material (t.ex. legoklossar, mindre föremål, kort) som deltagarna behandlar tillsammans. Papper ska inte delas ut.

Om det är nödvändigt att använda mikrofon på evenemanget utreds om det är möjligt att desinficera mikrofonen efter varje talare.

Risken för droppsmitta vid exempelvis allsång och gruppmotion är större än vanligt. Det är skäl att undvika sådana aktiviteter eller särdeles viktigt att betona säkerhetsavstånden under sådana aktiviteter.

Deltagarnas resor till ett evenemang

De som reser med kollektivtrafik eller samåker uppmanas använda ansiktsmasker.

På grund av coronasituationen i regionen kan deltagarna också uppmanas avstå från användning av kollektivtrafik eller samåkning.

Inkvartering

Rekommenderas att varje deltagare reservar ett eget rum. En personlig assistent och make/maka/vän kan inkvarteras i samma rum.

Måltider

Måltider och kaffeservering ordnas så att säkerhetsavstånden är möjliga att iaktta. Måltider och kaffeservering kan om möjligt även periodiseras eller delas upp på flera rum.

Händerna tvättas eller desinficeras alltid före måltider och kaffeservering.

Om en deltagare insjuknar under ett evenemang

Den sjuka personen anvisas till ett separat rum eller plats. Det är bra att komma överens om ett sådant på förhand med uthyraren.

Ansiktsmask och skyddshandskar ska användas när man i närheten av den sjuka.

Man kan uppmana personen i fråga att göra en s.k. Omaolo-tes (www.omaolo.fi). Den lokala hälsovårdscentralen ger anvisningar om hur man ska gå tillväga.

Man bör också överväga om evenemanget ska avbrytas och om man måste be deltagarna resa hem.

Det är bra att uppmana den som den som insjuknat att meddela resultatet av sitt coronatest till en namngiven medlem i styrelsen. Styrelsemedlemmen meddelar om möjligt de övriga deltagarna om det finns orsak till oro och om det är skäl att själv söka sig till ett coronatest.

Ta med till ett evenemang

  • Handdesinfektionsmedel i en pumpflaska
  • Tillräckligt antal ansiktsskydd för engångsbruk om användningen av dem anses vara nödvändig (evenemangets programvärdar, deltagare, personal, assitenter). Ansiktsmaskerna ska bytas tillräckligt ofta och enligt rekommendationerna.
  • Skyddshanskar till allmänna assistenter och andra som behöver sådana.
  • Material som kan presenteras på anslagstavlor eller stora skärmar, teman bl.a. handhygien och säkerhetsavstånd. Klicka här till THL:s materialbank.

Spelregler för ett evenemang

Spelregler som har fastställts för evenemanget kan man sända till deltagarna på förhand exempelvis med inbjudan. Spelreglerna kan, förutom ovanstående punkter, innehålla evenemangsspecifika detaljer. Spelreglerna och praxis går man alltid igenom när evenemanget inleds.

 

Endast tillsammans kan vi kapa ett tryggt evenemang för alla!

Föreningens dokumentation

Kolla ut anvisningar för föreningensdokument.

 

Klicka här till anvisningar om årsberättelse (pdf).

 

Klicka här till anvisningar om verksamhetsplan (pdf).

Kontrollistor över tillgängligheten

Kartläggning av utrymmen med hänsyn till sinnena – checklista som stöd (pdf, 192 kt)

Ett tillgängligt motionsevenemang -checklista (pdf, 285 kt)
Ett tillgängligt motionsevenemang -checklista (rtf, 51 kt)

Granskningslista för arrangörer av tillgänglighetsseminarier (pdf, 52 kt)

Jämlik service för alla - Självutvärdering av tillgänglighet för företag (pdf, 93 kt)

Checklista för röstningsställenas tillgänglighet

Klicka här för flera listor på Invalidförbundets tillgänglighetcenter ESKEs websidor (på finska)

Jaa sosiaalisessa mediassa