Asuinrakennus

Asuinrakennus

Esteettömät ratkaisut asunnossa ja asuntojen yhteistiloissa sekä niiden muunneltavuus mahdollistavat sen, että asunnossa voi asua myös elämäntilanteiden muuttuessa. Asuinympäristön esteettömyys on toimivuutta, joka koostuu muun muassa turhien tasoerojen välttämisestä, loivasta luiskasta tai hissistä portaiden rinnalla, riittävän leveistä oviaukoista ja sopivan kokoisista asuintiloista.

Asuinrakennuksia koskevista vaatimuksista säädetään ympäristöministeriön asetuksissa asuin-, majoitus- ja työtiloista sekä rakennuksen esteettömyydestä