Sähköpyörätuolia käyttävä henkilö luiskalla.
Pyörätuolia tai rollaattoria käyttävät henkilöt tarvitsevat tasoeroissa porrasaskelmien sijasta luiskan. Luiska on kulkuväylän kalteva osa, joka johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiska on toimiva ratkaisu vain alle metrin tasoerossa. Suuremmissa tasoeroissa luiskista tulee liian pitkiä, jolloin tasolta toiselle siirtyminen pitää olla mahdollista hissillä tai nostimella.

Luiskan kaltevuus

Luiskan kaltevuus saa olla enintään 5 % (1:20). 

Luiskan kaltevuus voi olla jyrkempi, kuitenkin enintään 8 % (1:12,5), jos tasoero on korkeintaan 1000 mm.

Kuva 1. Luiskan kaltevuus voi olla jyrkempi, kuitenkin enintään 8 % (1:12,5), jos tasoero on korkeintaan 1000 mm. Silloin yhtäjaksoisen luiskan korkeusero saa olla enintään 500 millimetriä, jonka jälkeen kulkuväylällä on oltava vaakasuora vähintään 2 000 millimetriä pitkä välitasanne. 

Ulkotilassa luiska saa olla kaltevuudeltaan yli 5 % vain, jos se voidaan pitää sisätilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa esimerkiksi katoksen tai lämmityksen avulla. 

Luiskassa voi olla sivukaltevuutta enintään 2 % esimerkiksi veden poisjohtamisen vuoksi. 

Luiskan muoto

Luiskan tulee olla suora eli se kääntyy ainoastaan välitasanteiden kohdalla. Kaarevaa luiskaa on hankala kulkea pyörätuolilla. Luiskan tulisi näkyä kokonaan sen ala- ja yläpäästä. Mikäli luiskassa on välitasanne, sillä tulisi olla halkaisijaltaan 1500 mm vapaa tila pyörällisellä apuvälineellä kääntymistä varten. 

Luiskan tasanteet

Luiska alkaa ja päättyy aina tasanteelle, joka on vähintään 1500 mm pitkä. Luiskan on lähdettävä suoraan tasanteelta ja päätyttävä tasanteelle ilman tasoeroa. Muutaman senttimetrin tasoero luiskan alussa tai lopussa hankaloittaa luiskan käyttöä pyörällisillä apuvälineillä. Luiska ei voi lähteä suoraan ovelta ilman tasannetta. Tasanteen kaltevuus saa olla enintään 2 % esimerkiksi veden poisjohtamisen vuoksi.

Luiskan leveys

Luiskan leveyden on oltava vähintään 900 mm. Avustajan tai opas- tai avustajakoiran kanssa liikkuva henkilö tarvitsee vähintään 1200 mm leveän luiskan. Vähintään 1800 mm leveä luiska mahdollistaa sen, että kaksi pyörätuolinkäyttäjää pystyy ohittamaan toisensa.

Luiskan suojareuna

Luiskan reunoissa on oltava 50 mm korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiinteään rakenteeseen, esimerkiksi seinään, muuriin tai kaiteeseen, jossa on alapiena. Suojareuna estää pyörällisten apuvälineiden suistumisen pois luiskalta ja auttaa näkövammaistakin pysymään luiskalla.

Luiskan havaittavuus ja pinta 

Luiskan alkaminen ja päättyminen tulee erottua tummuus- ja tuntokontrastina kulkuväylästä. Ennen luiskan alkamista olisi hyvä merkitä ns. huomioalueet.
Luiskan on oltava pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton. Poikkeamat pinnan tasaisuudessa saavat olla enintään 5 mm. Luiska ei saa olla liukas märkänäkään. Esimerkiksi puu on usein märkänä liukas. Ulkotiloissa luiska täytyy pitää puhtaana mm. irtohiekasta, lehdistä, lumesta tai jäästä. 

Luiska pitää olla valaistu tasaisesti ja häkäisemättömästi. Luiskan havaittavuutta voi parantaa käyttämällä suurempaa valaistusvoimakkuutta luiskan alkamis- ja päättymiskohdassa.

Käsijohde

Luiskissa on oltava käsijohteet luiskan molemmin puolin. 900 mm leveässä luiskassa on mahdollista pitää molemmin käsin kiinni käsijohteista. Käsijohteen tulisi olla mahdollisimman yhtenäinen ja jatkua katkeamattomana myös välitasanteen kohdalla. Käsijohteen tulee erottua tummuuskontrastina taustastaan. 

Käsijohteen sijoituskorkeus on 900 mm:n maasta tai lattiasta ja suosituksena on, että myös 700 mm:n korkeudella on käsijohde. Luiskassa käsijohteen suositellaan jatkuvan vaakasuorana 300 mm yli luiskan alkamis- ja päättymiskohdan.

Kuva 2. Käsijohteen sijoituskorkeus on 900 mm:n maasta tai lattiasta ja suosituksena on, että myös 700 mm:n korkeudella on käsijohde. Luiskassa käsijohteen suositellaan jatkuvan vaakasuorana 300 mm yli luiskan alkamis- ja päättymiskohdan. Silloin käsijohde kertoo heikkonäköisellekin henkilölle luiskan alkamisen ja päättymisen. 

Säädökset ja ohjeet

Luiskan kaltevuudesta ja mitoituksesta säädetään Valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen esteettömyydestä.

Säännösten soveltamiseen liittyvät suositukset on koottu Ympäristöministeriön ohjeeseen rakennuksen esteettömyydestä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Käsijohde

Käsijohde lisää turvallisuutta kuljettaessa portaita tai luiskaa pitkin. Käsijohde tarvitaan portaan ja luiskan molemmin puolin ja koko pituudella. Lisäksi sen on jatkuttava yhtenäisenä myös välitasanteella.