Käsijohteita on suositeltavaa olla kahdella eri korkeudella.
Käsijohde lisää turvallisuutta kuljettaessa portaita tai luiskaa pitkin. Käsijohde tarvitaan portaan ja luiskan molemmin puolin ja koko pituudella. Lisäksi sen on jatkuttava yhtenäisenä myös välitasanteella.

Käsijohteen sijoituskorkeus askelman etureunasta tai luiskan pinnasta on 900 mm. Käsijohteita on hyvä olla tarvittaessa kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 900 mm ja alempi 700 mm korkeudella. Alempi käsijohde sopii portaissa lapsille ja lyhytkasvuisille henkilöille ja luiskassa myös pyörätuolinkäyttäjille. Päällekkäin olevien käsijohteiden päät voidaan yhdistää toisiinsa, jolloin vältetään törmäys- tai takertumisvaara.

Kokoontumistilojen yli 2400 mm leveissä portaissa tai luiskissa tarvitaan lisäkäsijohde, joka jakaa portaan tai luiskan. Keskelle porrasta asennettua johdetta voidaan käyttää kummaltakin puolelta.

  • Käsijohde mitoitetaan niin, että siitä saa sormet kunnolla ympäri ja pitävän otteen. Hyvän otteen saa pyöreästä tai pyöristetystä käsijohteesta, jonka halkaisija on 25-40 mm.
  • Lapsille tarkoitetun käsijohteen halkaisija voi olla 25 mm, mutta sen ohuempi käsijohde ei voi olla.
  • Käsijohteen etäisyyden seinästä pitää olla vähintään 45 mm.
  • Käsijohteen kiinnitys pitää toteuttaa niin, ettei kiinnitysrakenne estä käden liukumista johdetta pitkin.
  • Käsijohteen on erotuttava taustastaan tummuuskontrastina.
  • Käsijohteisiin voidaan tehdä näkövammaisia henkilöitä varten esimerkiksi kerrosmerkinnät kohokuvioina tai pistekirjoituksella.

Käyttöturvallisuusasetuksen mukaan julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohteen on jatkuttava vähintään 300 mm syöksyn alkamis- ja päättymiskohdan ohi. Käsijohteen jatkuminen vaakasuorana 300 mm ohi porrassyöksyn päättymiskohdan, auttaa näkövammaisen henkilön portaassa kulkemista, helpottaa päättymiskohdan havaitsemista ja vähentää kompastumisen riskiä. Käsijohteen tukea tarvitseva henkilö saa otteen kaiteesta ennen ensimmäistä askelmaa tai luiskan alkamista.

Asuinrakennuksen portaissa, joiden kaidekorkeus on enintään 1000 mm, kaiteen ylin osa toimia käsijohteena, jolloin erillistä käsijohdetta ei tarvita. Suositeltavaa on kuitenkin että lapsille on kaiteessa 700 mm:n korkeudella käsijohde.

 

Käsijohteiden säädökset

Käsijohteista säädetään Valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

 

Lisätietoa


Esteettömän rakentamisen ohjeet, SuRaKu-ohjekortit: Tasoerot (pdf, 353 kt)
Esteettömiä ratkaisuja -opas: Portaat, käsijohteet (pdf, 1,5 Mt) Luiskat (pdf, 1,6 Mt)

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Luiska

Pyörätuolia tai rollaattoria käyttävät henkilöt tarvitsevat tasoeroissa porrasaskelmien sijasta luiskan. Luiska on kulkuväylän kalteva osa, joka johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiska on toimiva ratkaisu vain alle metrin tasoerossa. Suuremmissa tasoeroissa luiskista tulee liian pitkiä, jolloin tasolta toiselle siirtyminen pitää olla mahdollista hissillä tai nostimella.

Porras

Porras ei ole esteetön tapa ratkaista tasoeroa, vaan sen oheen tarvitaan luiska tai hissi. Portaat eivät sovellu kaikille ja ne ovatkin yleinen tapaturmien syy. Portaiden oikea sijoitus, mitoitus, materiaalivalinnat ja valaistus lisäävät turvallisuutta.