Kontrastiraita portaan etureunassa helpottaa sen hahmottamista.
Porras ei ole esteetön tapa ratkaista tasoeroa, vaan sen oheen tarvitaan luiska tai hissi. Portaat eivät sovellu kaikille ja ne ovatkin yleinen tapaturmien syy. Portaiden oikea sijoitus, mitoitus, materiaalivalinnat ja valaistus lisäävät turvallisuutta.

Portaat mitoitetaan askelrytmin mukaisiksi niin, että etenemä on oikeassa suhteessa nousuun. Helppokulkuisen portaan mitoitus saadaan kaavasta: etenemä + (2 x nousu) = 630 mm. 

Kerrosten välisessä portaassa pitää aina olla puolivälissä lepotasanne.

Portaissa täytyy aina olla kunnolliset käsijohteet molemmin puolin. Portaiden pintamateriaali ei saa olla liukas. Ulkotilassa portaat pitää kattaa tai lämmittää, jotta lumi ja jää eivät aiheuttaisi liukastumistapaturmia.

Portaiden muoto

Portaat ovat yleinen tapaturmien syy. Portaan muoto ja jyrkkyys vaikuttavat tapaturmavaaraan. Kierreporras on vaarallisempi kuin suora porras.

Kierreporras on erittäin hankala silloin, kun käsijohteesta voi pitää kiinni vain toisella kädellä eikä ilman tukea pysty liikkumaan. Kierreportaan jyrkkä sisäreuna aiheuttaa helposti putoamistapaturman.

Portaiden sijainti ja mitoitus

Kulkuväylän osana oleva, alas johtava porras sijoitetaan kulkuväylän sivuun joko samansuuntaisesti tai kohtisuoraan kulkuväylää vastaan putoamisvaaran vähentämiseksi.

Jos portaat joudutaan sijoittamaan kulkuväylän jatkeeksi, turvallisuutta voidaan lisätä käyttämällä

 • lattiassa ennen alas johtavaa porrasta tummuus- ja tuntokontrastina erottuvaa varoitusaluetta.
 • suojakaidetta tai -veräjää tapaturmien estämiseksi.

Ylös johtavat avoportaat, joiden alle voi kävellä ja lyödä päänsä, suojataan kaiteiden tai kalusteiden avulla. Ne voidaan myös rakentaa umpeen niin, että vapaa korkeus portaan alla on vähintään 2100 mm.

 

Portaat voivat aiheuttaa putoamisvaaran myös silloin, kun ne ovat

 • vaikeasti havaittavat
 • huonosti valaistut
 • yllättävässä paikassa
 • vailla selkeää tummuuskontrastia.

Porrasaskelmia voi olla vaikea hahmottaa, jos tasoero on pieni, vain parin kolmen askelman suuruinen. Suunnittelussa pitää pyrkiä ratkaisuihin, joissa näin pienet tasoerot kokonaan vältetään tai korvataan hyvin loivilla kaltevuuksilla enintään 2 % (1:50).

Portaiden leveyden on oltava 1200 mm, jotta kaksi ihmistä mahtuu kohtaamaan.

Porrasaskelmat

Portaikossa kaikkien askelmien pitää olla

 • samanlaiset
 • samanpituiset etenemiltään
 • samankorkuiset nousuiltaan.

Porrasaskelman nousu sisätiloissa voi olla enintään 160 mm silloin, kun tasoero voidaan nousta myös hissillä. Luiskan yhteydessä sisä- tai ulkotiloissa porrasaskelman nousu voi olla enintään 120 mm.

Portaissa

 • ei pidä käyttää avoaskelmia tai askelmissa ulkonevaa reunaa, koska se voi aiheuttaa kompastumisen.
 • ei saa olla sivuaskelmia, sillä ne ovat vaaralliset ja yllättävät.
 • askelman reunan pitää olla suorassa kulmassa kulkusuuntaan nähden.

Portaat täytyy valaista hyvin. Askelmien etureunassa pitää olla kontrastiraidat, jotta askelmat on helppo havaita. Kontrastiraitana voidaan käyttää myös liukuestenauhaa, joka muodostaa tummuuskontrastin askelman etenemän värin kanssa.

Suositeltava tapa on tehdä porrasaskelmien pinta tummuudeltaan erilaisesta materiaalista kuin lattiat ja lepotasanteet, jotta ne voi hahmottaa helpommin.

Myös oikein suunnattua valaistusta voidaan käyttää portaiden hahmottamiseksi askelmiin syntyvän heittovarjon avulla.

Portaiden säädökset

Portaista säädetään Valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

 

Lisätietoa


Esteettömän rakentamisen ohjeet, SuRaKu-ohjekortit: Tasoerot (pdf, 353 kt)
Esteettömiä ratkaisuja -opas: Portaat, käsijohteet (pdf, 1,5 Mt)

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Käsijohde

Käsijohde lisää turvallisuutta kuljettaessa portaita tai luiskaa pitkin. Käsijohde tarvitaan portaan ja luiskan molemmin puolin ja koko pituudella. Lisäksi sen on jatkuttava yhtenäisenä myös välitasanteella.

Hissi

Hissille pitää olla esteetön kulkuyhteys. Sen on oltava riittävän suuri, jotta myös apuvälineiden kanssa liikkuva voi sitä käyttää. Hissikorin on hyvä olla niin tilava, että siinä voi kääntyä pyörätuolilla ja rollaattorilla. Rollaattorilla ei ole mahdollista peruuttaa ulos hissistä kuten pyörätuolilla.