Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 8.2.2023

Invalidiliitto moittii lainvalmistelua

Invalidiliitto viestittää eduskunnalle, että vammaispalvelulakiin kaavaillut uudet muutokset aiheuttavat valmisteluun entistä enemmän epätarkkuutta ja vaativat uuden vaikutusarvion tekemisen.

Lausunnot ja kannanotot 25.1.2023

Asunto-osakeyhtiölaki uudistuu

Asunto-osakeyhtiölakiin on esitetty muutoksia, jotka lisäisivät osakkaan oikeuksia tehdä esteettömyyttä parantavia muutostöitä oman asuntonsa lisäksi myös yhteisissä tiloissa. Invalidiliitto lähtökohtaisesti kannattaa esitettyjä muutoksia, mutta lain sanamuotoihin ja perusteluihin tarvitaan vielä tarkennuksia.

Lausunnot ja kannanotot 14.12.2022

HUS muutti tehohoidon saamisen edellytystä

Invalidiliitto teki kesäkuussa 2022 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, jossa pyydettiin selvittämään rajataanko Suomessa tehohoidon ulkopuolelle vaikeavammaisia henkilöitä. Kantelun hetkellä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä (HUS) oli voimassa tehohoidon huolta herättävä rajaus.

Lausunnot ja kannanotot 13.12.2022

Erikoissairaanhoidon keskittämisen toimeenpano ei toteudu odotetusti

Invalidiliitto antoi sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon useista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä valtioneuvoston asetusten muutosesityksistä, koska hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alusta. Muutokset ovat osin terminologisia, mutta myös sisällöllisiä, kuten esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja eräiden tehtävien työn jaon keskittämistä koskeva asetus.

Lausunnot ja kannanotot 29.11.2022

Isojen esteettömien taksien saatavuus on turvattava

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen enimmäishinnat vuodelle 2023 pidettäisiin samalla tasolla kuin vuoden 2022 määräaikainen korotus. Invalidiliiton mukaan isoille esteettömille takseille pitää vahvistaa sama taksaluokka kuin paaritakseillekin. Näin isojen, esteettömien taksien saatavuus turvataan myös jatkossa.