Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 22.11.2021

Postilain käsitteisiin oikeat termit vammaisuudesta

Invalidiliiton esityksestä liikenne- ja viestintäministeriö on uudistamassa postilain käsitteitä. Termeistä liikuntaesteinen muutettaisiin liikkumisesteiseksi ja terveydentila toimintakyvyksi.

Lausunnot ja kannanotot 9.11.2021

Koronapassi myös henkilökohtaisille avustajille

Koronapassin käyttöönotto pitää laajentaa koskemaan myös vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisia avustajia ja sosiaalihuollon kotipalvelun työntekijöitä. Tämän asian Invalidiliitto nosti esiin kannanotossaan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lausunnot ja kannanotot 26.10.2021

Pyörätuolissa matkustavien ihmisten liikenneturvallisuus paranee

Invalidiliitto pitää erittäin tervetulleena, että pyörätuolissa matkustavien ihmisten kuljetuksissa tarvittavat erityisvälineet tulevat vihdoin määräaikaiskatsastuksen piiriin. Tällä parannetaan pyörätuolissa matkustavien ihmisten liikenneturvallisuutta. Invalidiliitto antoi lausunnon ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen määräysluonnoksesta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Lausunnot ja kannanotot 15.10.2021

Valtion talousarviossa huomioitava vammaiset ihmiset

Vammaisten ihmisten hyvinvointia on edistettävä määrätietoisesti oikea-aikaisia palveluita tarjoten ja tutkittua tietoa hyödyntäen. Tämä on Invalidiliiton kärkiviesti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassa budjettilausunnossa.

Lausunnot ja kannanotot 14.10.2021

Vammaiset ihmiset huomioitava autojen hankintatukiratkaisuissa

Invalidiliitto esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että tulevaa ajoneuvon määräaikaista hankintatukijärjestelmää täydennettäisiin vamman perusteella myönnettävällä hankintatuella. Tämä lisäisi vammaisten ihmisten mahdollisuutta hankkia vähäpäästöinen tai päästötön auto. Auto on monelle vammaiselle ihmiselle tarpeellinen kulkuneuvo, joka varmistaa yhdenvertaisuuden ja itsenäisyyden.