Kaikki lausunnot ja kannanotot

Vammaisten ihmisten liikkuminen edellyttää katkeamatonta ketjua

Invalidiliitto on antanut kirjalliset kommenttinsa kuljetuspalvelukeskuksen hankintaan koskevaan markkinakartoitukseen Kelan Kanta-Hämeen alueen yhteishankintapilotissa.Lue lisää

Invalidiliitto kannattaa ”valas”-lainsäädäntöä

Ehdotettu lakiuudistus kattaa läpileikkaavasti sille asetetut tavoitteet ja ehdotettu soveltamisala erityispalveluiden järjestämiseksi on tarkoituksenmukainen.

Lue lisää

Vammaisjärjestöjen vetoomus henkilökohtaisesta avusta

Vammaisjärjestöt kiinnittävät Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan huomiota sen antaessa vammaislainsäädännön uudistamista koskevaa lausuntoa.

Lue lisää

Esteetöntä rakentamista pitää ohjata maakunnallisesti

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa Maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaan hallituksen esitykseen. 

Lue lisää

Esteetön ja kaikille saavutettava liikennejärjestelmä on taloudellinen

Invalidiliitto on antanut lausunnon luonnoksesta koskien valtioneuvoston päätöstä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

Lue lisää