Kaikki lausunnot ja kannanotot

Yksilölliset tarpeet huomioitava asiakassetelin arvossa

Invalidiliitto lausui asiakassetelin arvon määrittämisestä.

Lue lisää

Esteettömien ajoneuvojen takalaitanostimet määräaikaistarkastuksen piiriin

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa Trafi:lle ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista.

Lue lisää

Taksinkuljettajan paikallistuntemusta mittaava koe säilytettävä

Taksinkuljettajan kokeen paikallistuntemusvaatimuksen poisto vähentää asiakasturvallisuutta.

Lue lisää

Man får inte göra ett medeltal av funktionshindrade personers behov

Invalidförbundet har tagit ställning till specialomsorgsområdens position i förnyandet av social- och hälsovården.

Lue lisää

Vammaisten ihmisten tarpeista ei saa luoda keskiarvoa

Invalidiliitto lausui sosiaali- ja terveysministeriön asettamien selvityshenkilöiden raportista erityishuoltopiirien asemasta sote-uudistuksessa.

Lue lisää