Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 13.4.2021

Henkilökohtaisen avun ammattitutkintonimike pidettävä selkeänä

Invalidiliitto antoi lausunnon Opetushallitukselle puhtaus- ja kiinteistöalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta. Invalidiliitto kannattaa ehdotettua tutkintorakennetta. Samalla liitto vaatii esityksestä poistettavaksi kohdat, joissa luodaan virheellinen kuva siitä, että tutkinto antaisi pätevyyden toimia myös henkilökohtaisena avustajana.

Lausunnot ja kannanotot 30.3.2021

Erityisryhmät pitää huomioida liikennepalveluissa

Erityisryhmät pitää ottaa huomioon liikennepalveluissa ja liikenneturvallisuudessa. Esteettömyyden on oltava kaiken läpileikkaava periaate. Näitä asioita Invalidiliitto korosti lausunnossaan Traficomille liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämistä koskevasta muistiosta.   

Lausunnot ja kannanotot 29.3.2021

Uusi menetelmä arvioimaan lainsäädännön vammaisvaikutuksia

Lainsäädännön vaikutusten arviointiin vammaisten ihmisten elämässä esitetään uutta työkalua, vammaisvaikutusten arviointia (VAVA). Tätä ehdottivat Invalidiliitto ja Vammaisfoorumi eduskunnan tarkastusvaliokunnassa.

Lausunnot ja kannanotot 24.3.2021

Henkilökohtainen apu tulee säilyttää nykyisen kaltaisena palveluna

Vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen liittyvät kuulemistilaisuudet jatkuvat. Invalidiliitto osallistui 24.3.2021 järjestettyyn kuulemistilaisuuteen, jonka aiheina olivat henkilökohtainen apu, valmennus ja tuki.

Lausunnot ja kannanotot 18.3.2021

Yhdistyksille mahdollisuus siirtää sääntömääräisiä kokouksiaan koronatilanteen vuoksi

Invalidiliitto kannattaa, että 30.6.2021 saakka voimassa olevaa väliaikaista lakia yhteisöjen kokouksista jatketaan. Koronaepidemiatilanteen tuoma epävarmuus tulee todennäköisesti jatkumaan, joten on hyvä ennakoiden jatkaa poikkeamislakia. On tärkeää, että yhdistystoimijoilla on näkymä, miten yhdistystoimintaa voidaan jatkaa ja päätöksenteko taata myös poikkeuksellisissa oloissa.