Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 18.12.2020

Vanhusasiavaltuutettu edistäisi ikääntyneiden oikeuksia

Invalidiliitto lausui oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta.

Lausunnot ja kannanotot 17.12.2020

Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ei vielä toteudu asumisessa

Invalidiliitto lausui oikeusministeriön asunto-osakeyhtiölain arviomuistiosta ja otti kantaa lähinnä vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen.

Lausunnot ja kannanotot 7.12.2020

Ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako on tarpeellinen

Invalidiliitto lausui oikeusministeriölle ylimpien laillisuusvalvojien eli eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävien jaosta.

Lausunnot ja kannanotot 1.12.2020

Esteettömien taksien hinnoittelua tulee selventää

Invalidiliitto antoi lausunnon Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille määräyksestä, joka koskee taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavia tietoja ja hintatietojen esilläpitoa.

Lausunnot ja kannanotot 27.11.2020

Lisää taksipalveluiden asiakasturvallisuutta

Invalidiliitto lausui Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin laajasta taksipalveluita koskevasta määräyspaketista. Paketti käsittelee taksiliikenteen koulutusorganisaatioita, yrittäjäkoulutusta ja yrittäjäkoetta, erityisryhmien kuljettajakoulutusta sekä taksinkuljettajan kokeen vaatimuksia.