Kaikki lausunnot ja kannanotot

Työttömyysturva muuttuu

Invalidiliitto lausui eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamisesta (HE 124/2017).

Lue lisää

Kannusteita työnteon lisäämiseksi työkyvyttömyyseläkkeellä

Invalidiliitto on lausunut sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportista (2017:32). Työryhmän raportti liittyy OTE-kärkihankkeen kannustinloukut -projektiin, jossa on selvitetty työnteon lisäämisen kannusteita työkyvyttömyyseläkkeellä.

Lue lisää

Väkivallan vastaiset toimenpiteet saatettava voimaan

Istanbulin sopimus (Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemissestä ja torjumisesta) edellyttää väkivallan vastaisten toimenpiteiden voimaan saattamista myös Suomessa, koska Suomi on hyväksynyt sopimuksen omaan oikeusjärjestykseensä.

Lue lisää

Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnat yhdistymässä

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut virkamiestyönään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan yhdistämistä koskevaa lakiesitystä sekä on avaamassa liikennevakuutuslakia lähinnä teknisistä ja tarkentavista syistä.

Lue lisää

Kansalaisten eriarvoistuminen pysäytettävä

Invalidiliitto on ottanut kantaa hallituksen talousarvioesitykseen. Liitto korostaa, että säästötoimenpiteet ovat kohdistuneet ja kasautuneet erityisen raskaina jo entuudestaan heikossa sosioekonomisessa asemassa oleviin vaikeimmin vammaisiin henkilöihin. Nyt, kun talous osoittaa elpymisen merkkejä, tulisi tähän erityisen haavoittuvassa asemassa olevaan ja hyvin rajalliseen henkilöjoukkoon kohdistuvat säästötoimenpiteet harkita uudelleen ottaen huomioon mm. YK:n vammaissopimuksen Suomea velvoittavat määräykset.

Lue lisää