Kaikki lausunnot ja kannanotot

Erikoissairaanhoidon työnjaosta ja keskittämisestä

Erikoissairaanhoidon tehtävistä osa, kuten selkäydinvammaisten hoitoa, kuntoutusta ja seurantaa on tarkoitus myös jatkossa keskittää alle viiteen yliopistosairaalaan asetuksella valtakunnallisesti osaamisen varmistamiseksi.

Lue lisää

Kansalaisten eriarvoistuminen on pysäytettävä

Invalidiliitto lähettää terveisiä budjettiriiheen ja muistuttaa, että kansalaisten eriarvoistuminen on pysäytettävä.

Lue lisää

Esteettömyys- ja saavutettavuuspalveluita pitää tarkentaa

Invalidiliitto on antanut lausuntonsa valtioneuvoston asetusluonnoksesta liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista.

Lue lisää

Vammaisten ihmisten liikkuminen edellyttää katkeamatonta ketjua

Invalidiliitto on antanut kirjalliset kommenttinsa kuljetuspalvelukeskuksen hankintaan koskevaan markkinakartoitukseen Kelan Kanta-Hämeen alueen yhteishankintapilotissa.Lue lisää

Invalidiliitto kannattaa ”valas”-lainsäädäntöä

Ehdotettu lakiuudistus kattaa läpileikkaavasti sille asetetut tavoitteet ja ehdotettu soveltamisala erityispalveluiden järjestämiseksi on tarkoituksenmukainen.

Lue lisää