Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunto terveydenhuollon rajalakiesityksestä

Invalidiliitto haluaa kiinnittää sosiaali- ja terveysministeriön huomion siitä, että lausuntopyynnössä jakelutahoiksi ei ollut tällä kertaa nimetty yhtään vammaisjärjestöä tai edes vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestöä Vammaisfoorumi ry:tä. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus, jonka Suomi on ratifioinut 10.6.2016, kuitenkin velvoittaa artiklan 4.3 kohdan mukaisesti valtiota osallistamaan vammaisia henkilöitä edustavat järjestöt neuvotteluun kaikissa vammaisia koskevissa poliittisissa ja lainsäädännöllisissä kysymyksissä. Invalidiliitto kuitenkin kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä siitä, että vastanimitetyssä Rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnassa on vammaisjärjestöjen edustus mukana.

Lue lisää