Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 22.6.2021

Vammaiset ja pitkäaikaissairaat yrittäjät mukaan rekrytointitukikokeiluun

Invalidiliitto antoi lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle rekrytointitukikokeilusta. Invalidiliitto kannattaa kokeilua ja esittää, että myös vammaisilla ja pitkäaikaissairailla yrittäjillä olisi mahdollisuus hakeutua kokeiluun positiivisen erityiskohtelun perusteella. Kaikkien samanlainen kohtelu ei käytännössä riitä takaamaan sitä, että yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevilla yrittäjillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet rekrytoida työntekijä.

Lausunnot ja kannanotot 10.6.2021

Invalidiliitto antoi kotiläksyä opetus- ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmisteli virkamiestyönä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi muutoksia perusopetuslakiin, ammattikoululakiin ja lukiolakiin. Invalidiliitto antoi tästä lausunnon ministeriölle ja nosti lausunnossaan esille muun muassa sen, että vammaiset lapset ja nuoret pitää huomioida lakiesityksessä nykyistä paremmin.

Lausunnot ja kannanotot 1.6.2021

Pelastuslain uudistustyö on käynnistynyt

Invalidiliitto antoi sisäministeriölle lausunnon pelastuslain uudistamisesta. Invalidiliitto korosti lausunnossaan vammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta pelastuspalveluihin.

Lausunnot ja kannanotot 26.5.2021

Aitoa osallisuutta lisää lyhytaikaiseen hoitoon ja päiväaikaiseen toimintaan

Vammaispalvelulainsäädännön uudistukseen liittyvät kuulemistilaisuudet jatkuvat. Invalidiliitto osallistui 19.5.2021 kolmanteen kuulemistilaisuuteen, jonka aiheina olivat vammaispalvelulain mukaiset lyhytaikainen huolenpito ja päiväaikainen toiminta. Kuulemistilaisuudessa Invalidiliitto nosti esiin sen, että lyhytaikaisen huolenpidon eli hoidon ja päiväaikaisen toiminnan lähtökohtana on oltava vammaisen ihmisen yksilölliset tarpeet.

Lausunnot ja kannanotot 12.5.2021

Kohti yhdenvertaisempaa korkeakoulutusta

Invalidiliitto antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi. Invalidiliitto nosti esiin lausunnossaan esiin käytettävän termistön, jonka tulisi olla yhdenmukaista eri hallinnonaloilla sekä yhteistyön vammaisjärjestöjen kanssa.