Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 16.9.2021

Apuvälinein liikkuvat huomioitu valtion väyläverkon investointiohjelmassa

Eri väestöryhmien tarpeet liikkumisympäristöissä on tunnistettu valtion väyläverkoston investointiohjelmassa. Invalidiliitto antoi asiasta lausunnon Väylävirastolle.

Lausunnot ja kannanotot 15.9.2021

Jokaisella on vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Invalidiliitto kannattaa ilmastolakiluonnoksen tavoitetta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Nykyinen ilmastolaki on ollut voimassa vuodesta 2015 alkaen, mutta ilmastonmuutoksen nopea eteneminen edellyttää lain uudelleen tarkastelua ja uusien toimenpiteiden tekemistä. Lakiesityksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Lausunnot ja kannanotot 1.9.2021

Terveydenhuollon palveluiden saatavuus on varmistettava

Lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuus tulee turvata. Muun muassa tämän asian Invalidiliitto nosti esiin lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle monikanavarahoituksen purkamista koskevaan virkamiesselvitykseen.

Lausunnot ja kannanotot 23.8.2021

Uusi vammaispalvelulaki ei saa riistää itsemääräämisoikeutta

Vammaispalvelulaki pitää säilyttää vammaisten ihmisten oikeuksien turvaajana. Näin totesi Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen kesäkuussa 2021 vammaispalvelulainsäädännön uudistamista koskevissa viimeisissä kuulemistilaisuuksissa.

Lausunnot ja kannanotot 18.8.2021

Erityistehtäväyhtiö edistää osatyökykyisten työllistymistä

Invalidiliitto lausui osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta. Suomeen aiotaan perustaa valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä olisi työllistää haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä sekä tukea heitä avoimille työmarkkinoille siirtymisissä. Yhtiö aloittaisi toimintansa 2-3 paikkakunnalla vuoden 2022 aikana.