Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 23.11.2020

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Invalidiliitto antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3§:n muuttamisesta.

Lausunnot ja kannanotot 2.11.2020

Invalidiliitto edellyttää taksinkuljettajille käytännön koetta

Invalidiliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintävaliokunnalle koskien taksipalvelujen korjaussarjaa. Invalidiliitto on keskittynyt lausunnossaan taksipalveluiden turvallisuuteen, laatuun ja saatavuuteen jäsenistömme yhdenvertaisen liikkumisen turvaamiseksi.

Lausunnot ja kannanotot 15.10.2020

Liikuntavammaisten ihmisten turvallisuutta parannettava

Valtioneuvostossa valmistellaan paraikaa sisäisen turvallisuuden selontekoa. Invalidiliitto on antanut asiasta lausunnon.

Lausunnot ja kannanotot 6.10.2020

Erillinen viharikossäännös luotava rikoslakiin

Invalidiliitto antoi lausunnon oikeusministeriölle viharikoksista.

Lausunnot ja kannanotot 30.9.2020

Invalidiliitto kannattaa tartuntatautilain muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja esitykseen tartuntatautilain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muun muassa säädettäväksi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn turvaamiseksi liittyvistä eri toimista. Tällaisia toimia olisi esimerkiksi aluehallintoviraston tai sosiaali- ja terveysministeriön päätös poiketa kunnallisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä asiakkaiden palvelujen turvaamiseksi.