Kaikki lausunnot ja kannanotot

Lausunnot ja kannanotot 13.8.2021

Esteettömyys edistää liikenneturvallisuutta

Invalidiliitto muistutti lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle vammaisten ihmisten yhdenvertaisista tarpeista liikkua samalla tavalla kuin vammattomat ihmiset. Fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten päivittäinen liikkuminen toteutuu oman auton ohella esteetöntä julkista liikennettä tai taksipalveluita käyttäen sekä kevyen liikenteen väylillä hyödyntäen apuvälineitä. Lisäksi liikkumisen mahdollisuuksiin vaikuttavat liikkumisen palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. 

Lausunnot ja kannanotot 11.8.2021

Invalidiliitto ehdottaa korotusta Kelan elinkeinotukeen

Invalidiliitto antoi lausunnon Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksien ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 pykälän muuttamisesta koskien ammatillisena kuntoutuksena myönnettävää elinkeinotukea.

Lausunnot ja kannanotot 6.7.2021

Esteettömiä ja saavutettavia päihdepalveluja

Invalidiliitto otti kantaa Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) suositusluonnokseen huumeriippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä. Invalidiliiton mukaan suositusluonnoksesta puuttuvat esteettömät ja saavutettavat päihdepalvelut vammaisille ihmisille.

Lausunnot ja kannanotot 1.7.2021

Järjestöjen valtionavustuskäytännöt uudistettava pian

Invalidiliitto esittää, että esteettömyys tulee huomioida nykyistä vahvemmin järjestöavustusten myöntämisen kriteerinä. Liitto pitää avustuskäytänteiden yhdenmukaistamista perusteltuna ja kannustaa ripeään etenemiseen asiassa. Nämä asiat liitto nosti esiin järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämistä koskevassa lausunnossaan.

Lausunnot ja kannanotot 30.6.2021

Pelastusala edistää yhdenvertaisuutta

Invalidiliitto antoi lausunnon sisäministeriölle pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintasuunnitelmasta. Invalidiliiton mukaan vammaiset ihmiset on huomioitu hyvin toimintaohjelmassa.