Koulutus- ja työllisyyspolitiikka

Työllisyysasiantuntijoidemme työhön kuuluu vammaisten ammatillisen kuntoutuksen, koulutuksen ja työllistymisen valtakunnallinen vaikuttamistyö. Vammaisten työllisyysaste on alhaisempi kuin muulla väestöllä.

Vammaisten nuorten koulutusmahdollisuuksia ja työllistymistä on tuettava monin eri keinoin. Vammaisten työllisyysaste on alhaisempi kuin muulla väestöllä.

Vammaisten ihmisten koulutus – ja työllistämispalveluiden parantaminen edellyttää monialaista yhteistyötä sekä rakenteellisia ja asenteellisia muutoksia. Nuorten työelämään pääsemisessä ratkaiseva askel on opiskelujen jälkeisen ensimmäisen työpaikan saaminen.

Työllisyyspalvelumme antaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa koulutukseen, työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

Vammaisten työllistyminen puoliväliriihen vaikuttamistavoitteena

Työllistyminen

Vamma tai sairaus voi alentaa työ- ja toimintakykyä, mutta se ei tarkoita työkyvyttömyyttä. Mahdollisuuksia työmarkkinoilla parantavat oikein valittu koulutus ja työ, työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti, riittävä osaaminen sekä TE-toimiston tuki työllistymiseen.