Käsijohteita on suositeltavaa olla kahdella eri korkeudella.

Käsijohde

Käsijohde lisää turvallisuutta kuljettaessa portaita tai luiskaa pitkin. Käsijohteita on hyvä asentaa kahdelle eri korkeudelle, jotta ne soveltuisivat mahdollisimman hyvin kaikille.

Portaat ja luiskat varustetaan molemminpuolisin 900 mm korkeudella olevin käsijohtein, jotka jatkuvat yhtenäisinä myös välitasanteiden kohdalla. Käsijohteiden pitää jatkua vähintään 300 mm portaan tai luiskan alkamis- ja päättymiskohdan yli.


Käsijohteita on hyvä olla kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 900 mm ja alempi 700 mm korkeudella askelman etureunasta tai luiskan pinnasta. Käsijohteiden päät voidaan yhdistää toisiinsa, jolloin vältetään törmäys- tai kiinnitakertumisvaara.

Leveässä portaassa voidaan käyttää keskellä lisäjohdetta. Keskelle porrasta asennettua johdetta voidaan käyttää kummaltakin puolelta. Käsijohde muotoillaan niin, että

  • siitä saa sormet kunnolla ympäri ja pitävän otteen.
  • se ei ole liian paksu, liian ohut tai teräväsärmäinen.
  • sen halkaisijan muoto on pyöreä tai soikea. Pyöreän käsijohteen halkaisija on 30–40 mm. Voidaan käyttää myös suorakaiteen muotoista pyöristettyä profiilia, jonka ympärysmitta on 120–160 mm.
  • se ei saa olla halkaisijaltaan ohuempi kuin 25 mm.

Käsijohteen etäisyyden seinästä pitää olla vähintään 45 mm. Käsijohteen kiinnitys täytyy toteuttaa niin, ettei kiinnitysrakenne estä käden liukumista johdetta pitkin.

Käsijohteiden säädökset

Käsijohteista säädetään Valtioneuvoston asetuksessa rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Lisätietoa
Esteettömän rakentamisen ohjeet, SuRaKu-ohjekortit: Tasoerot (pdf, 353 kt)
Esteettömiä ratkaisuja -opas: Portaat, käsijohteet (pdf, 1,5 Mt) Luiskat (pdf, 1,6 Mt)

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Luiska

Pyörätuolia tai rollaattoria käyttävät henkilöt tarvitsevat tasoeroissa porrasaskelmien sijasta luiskan. Luiska on kulkuväylän kalteva osa, joka johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiskaa voidaan käyttää silloin, kun tasoero on enintään metri. Suuremmissa tasoeroissa luiskista tulee liian pitkiä, jolloin tasolta toiselle siirtyminen pitää olla mahdollista hissillä tai nostimella. Suositeltavaa on välttää ratkaisuja, joissa joudutaan käyttämään luiskaa.

Porras

Porras ei ole esteetön tapa ratkaista tasoeroa, vaan sen oheen tarvitaan luiska tai hissi. Portaat eivät sovellu kaikille ja ne ovatkin yleinen tapaturmien syy. Portaiden oikea sijoitus, mitoitus, materiaalivalinnat ja valaistus lisäävät turvallisuutta.