vammainen nuori mies ja hänen avustajansa istuvat nurmikolla

Vaikeavammaisen henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avustajan saamisen edellytyksenä on vaikeavammaisuus. Avustaja auttaa päivittäisissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella. Työtehtävien antamisessa pitää huomioida, mihin ja mitä tarkoitusta varten henkilökohtaista apua on haettu ja mihin se on myönnetty.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus

Henkilökohtainen apu on avain itsenäiseen elämään. Se on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäistoiminnoista. Avun tarve ei saa johtua pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtaista apua on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle välttämättömässä avustamisessa

  • kotona ja kodin ulkopuolella
  • työssä ja opiskelussa 
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. 

Henkilökohtainen apu kohdistuu toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.

Henkilökohtaisen avun toteuttamistavat

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää kolmella eri tavalla.

  • Työnantajamalli: Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset.
  • Palveluseteli: Kunta antaa vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluiden hankkimista varten palvelusetelin.
  • Oma tai ostopalvelu: Kunta hankkii vaikeavammaiselle henkilölle avustajapalveluita palvelujen tuottajalta tai järjestää palvelun itse.

Henkilökohtaisen avun eri järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa sekä muihin palveluihin.

Lisätietoja