Keikkatyö tutuksi työnantajille

Miten saisimme lisättyä työnantajien tietoutta erilaisista työllistymisen muodoista, joilla voidaan edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden työelämään osallistumista? Tätä olemme miettineet yhdessä Lihastautiliiton, Neuroliiton ja Work Pilots Oy:n kanssa. Miten saisimme enemmän konkreettista tietoa työnantajille keikkatyön mahdollisuuksista? Miten yritykset, järjestöt ja julkinen sektori voisivat toteuttaa yhteiskunnallista vastuutaan työllistäessään keikkatyöntekijöitä digialustan kautta?

Lue lisää

Sopivaa työtä kaikille -työelämävalmennuksesta eväitä eteenpäin

Invalidiliitto on viime vuosina rakentanut Sopivaa työtä kaikille -konseptia, jonka tavoitteena on parantaa fyysisesti vammaisten työllistymistä. Yhtenä osana konseptiin kuuluu konkreettisesti töiden etsiminen työtä haluaville fyysisesti vammaisille henkilöille. Yhteistyömme jatkuu edelleen Ammattiopisto Spesian ja Work Pilots Oy:n kanssa. Valtakunnallinen työelämävalmennus, josta vastasi Spring House Oy, päättyi viime vuoden lopussa. Kuinka onnistuimme yhteistyössämme Spring House Oy:n kanssa?

Lue lisää

Miten valmiita työnantajat ovat rekrytoimaan liikuntavammaisia?

Työnantajille teettämämme kyselyn perusteella valmiutta rekrytointiin löytyy, mutta liikuntavammaiselta hakijalta odotetaan hiukan enemmän kuin muilta. Työnantajien ymmärrystä työkyvystä, vamman tai sairauden vaikutuksista työtehtävien tekemiseen ja tietoutta tukimuotojen mahdollisuuksista on edelleen vahvistettava.

Lue lisää

Avoimilla työmarkkinoilla vai välityömarkkinoilla - onko sillä väliä?

Hallitus tavoittelee osatyökykyisten työllistäjäksi Ruotsin Samhall -mallia. Kenen tilannetta malli edistäisi ja tarvitaanko sellaista Suomessa?

Lue lisää

Vammaisten naisten lasikatosta

Onko työelämässä lasikatto vammaisille ja etenkin vammaisille naisille? Mikä on vammaisen euro, entä vammaisen naisen euro?

Lue lisää

Tuliaiset Amsterdamista

Suomessa olemme samoilla linjoilla muun Euroopan kanssa vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistämisessä. Painimme samojen haasteiden parissa ja keinot haasteiden ratkaisemisessa ovat hyvin samantapaisia.

Lue lisää

Miten löydetään sopiva työ kaikille?

Sipilän hallitus on päättänyt työnsä ja on aika suunnata katseet tulevaan. Miten saadaan nostettua vammaisten henkilöiden työllisyysastetta ensi vaalikaudella? Millaisia keinoja kannattaisi käyttää? Kuinka löydetään sopiva työ kaikille?

Lue lisää

Invalidiliitto panostaa fyysisesti vammaisten työllistymiseen

Invalidiliitto julkisti 80-vuotisjuhlaseminaarissaan, että se panostaa fyysisesti vammaisten henkilöiden työllistymiseen miljoona euroa. Tämä on aivan mahtava uutinen! Selkeä ja huomattava määrä rahaa, jolla edesautetaan vammaisten henkilöiden työllistymistä.

Lue lisää

Yrittäjänä on osallisena yhteiskunnassa

Osatyökykyisten työllisyydestä on puhuttu paljon tällä hallituskaudella.

Lue lisää

Lisäpotkua vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseen

Hallitus sopi budjettiriihessään toimista, joilla se tavoittelee työllisyyden kasvua parantamalla myös vaikeasti työllistyvien asemaa. Mediassakin on viime aikoina näkynyt kiitettävästi osatyökykyisten heikko työllistyminen.

Lue lisää

Työkykyä ja osaamista löytyy, missä mättää?

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE teki syksyllä 2017 kyselyn vammaisille ihmisille vammaisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Kyselyn perusteella oikeus työhön on asia, joka toteutuu vammaisten henkilöiden oikeuksista heikoiten.

Lue lisää

Yhdenvertaisena työelämässä

Tulevaisuuden työelämä muuttuu nykyistä monipuolisemmaksi ja monimuotoisemmaksi. Säännöllinen ansiotyö ei välttämättä katoa tulevaisuudessakaan, mutta sen rinnalle saattaa tulla monenlaisia työnteon malleja. Perinteinen työsuhde ei ole ainoa tulonlähde, vaan tulevaisuudessa toimeentulo koostuu eri lähteistä.

Lue lisää

Invalidiliiton konkreettiset keinot työllistymisen edistämiseksi

Julkilausuman allekirjoittaneet tahot ovat sitoutuneet esittämään konkreettisia toimenpiteitä, joita aikovat tehdä julkilausuman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lue lisää

Työ, vammaiset ja eriarvoisuus

Eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportti julkaistiin maaliskuun lopussa. Työryhmää veti professori Juho Saari. Pääministeri Juha Sipilä asetti vuoden 2017 alussa työryhmän, jonka tehtävänä oli hakea uusia toimintatapoja ja keinoja pitkään jatkuneen yhteiskunnallisen eriytymisen pysäyttämiseksi. Saaren työryhmä esittää myös joitakin suoraan vammaisten henkilöiden eriarvoisuuden vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Lue lisää

Tahdon asia

Politik är att vilja – politiikka on tahdon asia. Näin sanoi Ruotsin pitkäaikainen pääministeri Olof Palme. Tahdon asia on myös se, miten yhteiskunta huolehtii jäsentensä mahdollisuudesta osallistua työelämään.

Lue lisää

Tuoko aktiivimalli esiin oikeasti työkyvyttömät työttömät?

Aktiivimalli kuohuttaa ja sillä on niin puolustajia kuin vastustajiakin. Aktiivimalli on kuitenkin jo nyt voimassaolevaa lainsäädäntöä. Sen kanssa on elettävä, vaikka kansalaisaloite kerää huiman määrän allekirjoituksia ja palkansaajajärjestöt pohtivat mielenilmauksia.

Lue lisää

Ihmisarvoista työtä ja toimeentuloa edistämässä

Terveisiä ja kuulumisia Etiopiasta ja liittomme etiopialaiselta kumppanijärjestöltä DDI:tä! Tämä on toinen blogikirjoitus, jossa kerron Etiopian matkastani marraskuussa.

Lue lisää

Työolosuhteiden järjestelytuki on säilytettävä

Invalidiliitto on yhdessä muiden Vammaisfoorumin jäsenjärjestöjen kanssa jättänyt kasvupalvelujen ja aluekehittämisjärjestelmän uudistamisen ohjausryhmälle sekä lakipaketin valmistelijoille kannanoton työolosuhteiden järjestelytuen säilyttämisen puolesta.

Lue lisää

Invalidiliiton terveiset hallituksen puoliväliriiheen

Invalidiliiton pääviesti Juha Sipilän hallituksen puoliväliriiheen on vammaisten ihmisten työllistymisen edistäminen. Liiton tavoitteena on, että työllistymisen esteitä puretaan määrätietoisesti. Esteitä voivat olla asenteet tai puutteelliset toimenpiteet työllisyyden tukemiseksi.

Lue lisää

Invalidiliiton terveiset pääministeri Juha Sipilän hallituksen puoliväliriiheen

Satavuotiaassa Suomessa jokaisen ihmisen osaamista tarvitaan - kaikkien panos on arvokas. Invalidiliitto haluaa osaltaan auttaa pääministeri Sipilän hallitusta löytämään uusia keinoja työllisyyden parantamiseksi. Niitä esteitä, jotka ovat vammaisten ihmisten työllistymisen tiellä, on määrätietoisesti poistettava. Tätä edellyttää myös Suomen viime vuonna ratifioima YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen 24. artikla koulutuksesta sekä 27. artikla työstä ja työllistymisestä.

Lue lisää