Kehitysyhteistyö

Olemme on osa maailmanlaajuista vammaisten ihmisten liikettä, jonka päämääränä on vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutuminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien saavuttaminen Suomessa ja muualla maailmassa. 

Teemme kehitysyhteistyötä Sambiassa ja Etiopiassa. Kehitysyhteistyö on osa vammaiskumppanuusohjelmaa, joka rahoitetaan pääosin Suomen ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroilla. Vammaiskumppanuudessa toimii yhdeksän suomalaista vammaisjärjestöä, jotka toteuttavat hankkeita kehitysmaissa. 

Meillä on kaksi hanketta sambialaisen sisarjärjestön ZNAPDin kanssa.

  • D&I-hanke (ZNAPD Programme for Democracy and Inclusion) vahvistaa ZNAPDia valtakunnallisena vammaisjärjestönä Sambiassa sekä tarjoaa sen jäsenille tukea arjessa selviytymiseen ja toimeentuloon. Hanke keskittyy erityisesti aluetason kehittämiseen ja toimeentulohankkeisiin. Ruohonjuuritason toiminnan tukeminen on hankkeen ytimessä.
     
  • Toinen hanke on maatalous- ja viljelyhanke Ngwena-joella. Ngwena-joen farmilla kasvatetaan sikoja ja viljellään esimerkiksi maissia, soijaa, okraa ja vihanneksia. Sen tarkoituksena on luoda ZNAPD-järjestölle tulonlähde ja näin lisätä sen taloudellista riippumattomuutta. Viljelyhankkeen avulla ZNAPD ja sen jäsenet myös opettelevat viljelemään muitakin kuin perinteistä viljelykasvia, maissia. 


Teemme myös yhteistyötä etiopialaisen liikuntavammajärjestön Disability Development Initiativen (DDI) kanssa. Tuemme DDIn hanketta, joka järjestää ammatillista koulutusta ja työllistää vammaisia ihmisiä Addis Abebassa.

Tarjoamme asiantuntemusta esteettömyysasioissa etiopialaisten käyttöön. Etiopiassa on käynnissä PIEE-hanke, jossa vammaiset ihmiset ovat perustaneet 12 mikrolaina- ja pienyritysryhmää tuellamme.

Lisätietoja Invalidiliiton kehitysyhteistyöstä kansainvälisten asioiden koordinaattorilta Laura Poussalta, p. +358 44 7650 662, laura.poussa@invalidiliitto.fi

Invalidiliiton kehy-toiminnan blogi  
Sisters & Brothers 

Videoita ja kuvia järjestöhankkeista 
Kuvia Invalidiliiton kehitysyhteistyöhankkeista 
Kuvia Kuvat kertovat -hankkeesta 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Kehitysyhteistyö

Olemme on osa maailmanlaajuista vammaisten ihmisten liikettä, jonka päämääränä on vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutuminen ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien saavuttaminen Suomessa ja muualla maailmassa. 

Invalidiliitto koulutti esteettömyys-kartoittajia Addis Abebassa Etiopiassa

Ympäristön esteellisyys ja koulutusmahdollisuuksien sekä työn puute tuottavat haasteita liikuntavammaisille Etiopiassa.