Yhdistyksen jäsenet sohvalla. Kuvituskuva.
Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. 

Kokemustietoa hyödynnetään eri alojen opetuksessa sekä enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Kokemustoiminta voi olla sairastuneen tai läheisen kokemuksiin perustuvia puheenvuoroja eri näkökulmista. Se voi olla myös osallistumista sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin palveluiden käyttäjänä. Kokemustieto syventää ammattilaisten osaamista ja tarjoaa kanavan asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia jäsentää ja tuottaa tarkoituksenmukaisesti kokemuksellista tietoaan henkilöille, joilla ei ole vastaavaa kokemusta. Koulutuksessa käydään läpi mm. oman tarinan/esityksen/puheenvuoron rakentamista, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja, toiminnan markkinointia, median kanssa toimimista sekä Kokemustoimintaverkoston ja oman järjestön toimintaa sekä kokemustoimijan roolia erilaisissa toimintaympäristöissä.

Koulutus on tarkoitettu Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenille, joilla on jokin harvinainen sairaus/vamma ja/tai vaikeavammaisille jäsenille, jotka käyttävät  apuvälineitä  sekä heidän omaisilleen.  Hakijoiden tulee olla sinut oman vammansa ja elämäntilanteensa kanssa (vammautumisesta tulee olla kulunut pari vuotta) ja heidän tulee olla motivoituneita kokemustoimintaan.  

Kokemustoimijoita haetaan erityisesti paikkakunnilta, joissa Kokemustoimintaverkosto ja Olka-toiminta ovat yhteistyössä sairaaloiden kanssa jalkauttamassa kokemustoimintaa sairaaloiden käytäntöihin. Kokemustoimintaverkosto kouluttaa uusia kokemustoimijoita syksyllä Lappiin, Uudellemaalle ja Kainuuseen. 

Maksuttomaan koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä ja verkossaopiskelua.  Pätevöitymiseen kuuluu myös näytön antaminen koulutuksen jälkeen. Koulutuksen kesto 45h. 

Koulutukseen haetaan erillisellä hakemuksella ja hakijat haastatellaan puhelimitse.  Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseltä, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi, p. 040778 8690.

Invalidiliitto kuuluu Kokemustoimintaverkostoon, jossa on tällä hetkellä 35 järjestöä, yli 600 kokemustoimijaa ja 70 oppilaitosta. Lisätietoja www.kokemustoimintaverkosto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa