yhdistyksen jäsenet sohvalla

Sinustako Invalidiliiton kokemustoimija?

Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. 

Kokemustietoa hyödynnetään eri alojen opetuksessa sekä enenevässä määrin palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Kokemustoiminta voi olla sairastuneen tai läheisen kokemuksiin perustuvia puheenvuoroja eri näkökulmista. Se voi olla myös osallistumista sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin palveluiden käyttäjänä. Kokemustieto syventää ammattilaisten osaamista ja tarjoaa kanavan asiakkaiden tarpeiden entistä parempaan tunnistamiseen.

Invalidiliitto kouluttaa kokemustoimijoita syksyllä 11.-13.10.2019  ja 22.-24.11.2019 Tampereella. Maksuttomaan koulutukseen sisältyy lähiopetuspäivien lisäksi etukäteis- ja välitehtäviä. Pätevöitymiseen kuuluu myös näytön antaminen koulutuksen jälkeen. Koulutuksen kesto 40 h. Koulutus järjestetään Kokemustoimintaverkoston uudistetun koulutusohjelman mukaan.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia jäsentää ja tuottaa tarkoituksenmukaisesti kokemuksellista tietoaan henkilöille, joilla ei ole vastaavaa kokemusta. Koulutuksessa käydään läpi mm. oman tarinan/esityksen/puheenvuoron rakentamista, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja, toiminnan markkinointia, median kanssa toimimista sekä Kokemustoimintaverkoston ja oman järjestön toimintaa sekä kokemustoimijan roolia erilaisissa toimintaympäristöissä.

Koulutus on tarkoitettu Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäsenille, joilla on jokin harvinainen sairaus/vamma ja/tai vaikeavammaisille jäsenille, jotka käyttävät liikkumisen apuvälineitä  sekä heidän omaisilleen. Koulutukseen haetaan myös päihderiippuvuudesta toipuneita sekä seksuaalivähemmistöihin kuuluvia vammaisia henkilöitä. Hakijoiden tulee olla sinut oman vammansa ja elämäntilanteensa kanssa (vammautumisesta tulee olla kulunut pari vuotta) ja heidän tulee olla motivoituneita kokemustoimintaan.  

Kokemustoimijoita haetaan erityisesti paikkakunnilta, joissa Kokemustoimintaverkosto ja Olka-toiminta ovat yhteistyössä sairaaloiden kanssa jalkauttamassa kokemustoimintaa sairaaloiden käytäntöihin (Oulu, Kuopio, Vaasa, Pori, Mikkeli ). Kokemustoimijoita etsitään myös Kajaaniin, Seinäjoelle, Kouvolaan, Lappeenrantaan, Kokkolaan, Savonlinnaan, Joensuuhun ja Sodankylään).    

Koulutus on maksuton. Koulutuspäiviin sisältyy täysihoito (ruoat, majoitus, ohjelma) ja matkat korvataan julkisen liikenteen mukaisesti tai oman auton käytöstä 20 snt / km ja 5 snt / km kyydissä olevista. Taksin ja invataksin käytöstä on sovittava etukäteen.   

Koulutukseen haetaan erillisellä hakemuksella ja hakijat haastatellaan puhelimitse. Hakemukset 13.9. mennessä. Lisätietoja ja hakemuslomakkeita saa koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseltä, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi, p. 040778 8690.

Invalidiliitto kuuluu Kokemustoimintaverkostoon, jossa on tällä hetkellä 36 järjestöä, yli 600 kokemustoimijaa ja 70 oppilaitosta. Lisätietoja www.kokemustoimintaverkosto.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa