Luiska Postitalon pääsisäänkäynnissä.

Julkinen rakennus

Julkisten rakennusten esteettömyydestä koskevista vaatimuksista säädetään Valtioneuvoston uudessa asetuksessa
rakennuksen esteettömyydestä.

Asetusta sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n mukaan luvanvaraiseen uuden hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike-, varasto-, tuotanto- ja asuinrakennuksen rakentamiseen. 

Valtioneuvoston asetusrakennuksen esteettömyydestä.