Digineuvonta

Invalidiliiton Osallisuutta digivertaisneuvonnan avulla 2018 -hankkeen tavoitteena on kouluttaa Invalidiliiton jäsenyhdistysten jäseniä toimimaan digineuvojina omassa yhdistyksessään sekä innostaa ja aktivoida yhdistyksiä antamaan digineuvontaa.

Tarkoitus on saada jäsenet mukaan digiyhteiskuntaan ja hyötymään palveluista. Hankkeessa verkostoidutaan muiden paikallisten digiopastusta ja -neuvontaa tekevien tahojen kanssa. Hanke on yksivuotinen ja päättyy vuoden 2018 lopussa. Digineuvonta jatkuu hankkeen jälkeen sen aikana tuotetun ja muun valmiin aineiston avulla.

Digineuvojien koulutusta tehdään vuoden aikana kaksi kertaa. Ensimmäisessä koulutuksessa oli 15 yhdistystä mukana. Toinen koulutus pidetään lokakuussa. Koulutusten jälkeen yhdistysten digineuvojat osallistuvat oman valintansa mukaan erilaisiin verkossa järjestettyihin tapaamisiin, joissa käydään läpi sovittuja uusia osa-alueita ja opitaan toinen toisiltaan.

Kun Invalidiliiton jäsenyhdistys haluaa aloittaa digineuvonnan, järjestetään digistartti, johon jäsenet tulevat mukaan. Tilaisuudessa käydään läpi mitä iloa ja hyötyä digistä voi saada, mitä digipalveluja paikkakunnalla on tarjota, lisäksi osallistujat voivat kokeilla älylaitteita. Jäsenyhdistys voi käynnistää digineuvontaa myös matalan kynnyksen digikerhona, jossa osallistujat neuvovat toisiaan.

Iloa ja hyötyä digistä

Hankkeessa olemme havainneet että arkea helpottaa osaaminen ainakin seuraavissa digiasioissa: verkkopankki, Kela.fi, Kanta.fi, matkalippujen hankkiminen, yhteydenpito läheisten kanssa, oman paikkakunnan tapahtumat.

Digineuvontaa saa myös Kirjastoista, työväen- ja kansalaisopistoista, erilaisista yhdistyksistä (esim. ENTER ry, SeniorSurf), eläkeläisjärjestöistä, asukastaloista, palvelukeskuksista, oppilaitoksista. Myös yritykset, kuten pankit neuvovat asiakkaita.     

Digineuvontapaikoista löydät lisätietoja Vanhustyön keskusliiton sivuilta >> 

Kiinnostaako tämä jäsenyhdistystäsi, haluatteko mukaan? 

Ottakaa yhteyttä hankkeen digikoordinaattori Pauli Pyyhyn, pauli.pyy@invalidiliitto.fi p. 044 765 1317 tai kehitysvastaava Tuija Mäkelään, p. 040 7455 913. Annamme mielellämme lisätietoa aiheeseen liittyen. 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa