Kokemuskoulutus

Kokemuskoulutuksen tavoitteena on syventää tulevien ammattilaisten osaamista tuomalla tieteellisen tiedon rinnalle näkökulmaa sairastuneen, vammautuneen tai heidän läheisensä arkeen.

Kokemustietoa hyödynnetään esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opetuksessa ja ammattilaisten täydennyskoulutuksessa muuta opetusta täydentämässä. Kokemustieto syventää ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista ja auttaa tunnistamaan asiakkaiden tarpeita entistä paremmin.

Kokemustoiminta voi olla

 • sairastuneen tai läheisen kokemuksiin perustuvia puheenvuoroja eri näkökulmista.
 • osallistumista sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin palveluiden käyttäjänä.

Invalidiliiton kokemuskoulutus

Invalidiliitto on kouluttanut yksin ja yhdessä Kokemustoimintaverkoston kautta parisenkymmentä kokemuskouluttajaa eri puolelle Suomea. Verkostoon kuuluu 36 järjestöä ja niiden yli 500 kokemustoimijaa sekä 70 oppilaitosta.  

Invalidiliiton kokemuskouluttajilla on diagnooseina mm. selkäydinvamma, cp-vamma, amputaatio ja harvinaisia sairauksia, kuten Apeced ja Addison, dysmelia, krooninen väsymysoireyhtymä, Ehlers-Danlos, neurofibromatoosi, myastenia gravis, talidomidi ja lyhytkasvuisuus. 

Kokemuskouluttajat kertovat oman tarinansa, mutta heitä voi pyytää puhumaan myös erilaisista teemoista, kuten vammaisen ihmisen tasa-arvoisesta kohtaamisesta, kuntoutuksesta tai apuvälineistä.

He osaavat kertoa vammautumisesta henkisenä prosessina, erilaisuudesta, parisuhteesta ja perhe-elämästä. Muita teemoja, joista kokemuskouluttajan voi pyytää puhumaan ovat esimerkiksi

 • esteettömyyden merkitys
 • arjessa selviytyminen
 • harrastukset
 • opiskelu ja koulunkäynti
 • koulukiusaaminen
 • työelämä
 • henkilökohtainen apu
 • seksuaalisuus
 • vertaistuki
 • näkymätön vammaisuus
 • omaisten näkökulma
 • liikunta ja urheilu
 • avustajakoiran käyttö

Kokemuskouluttajamme ovat käyneet puhumassa kouluissa ja oppilaitoksissa sekä erilaisissa seminaareissa ja messuilla. Pääosin heitä ovat hyödyntäneet sosiaali- ja terveydenhoidon oppilaitokset, mutta annettavaa heillä olisi myös muihin opinahjoihin. 

Katso viisi Invalidiliiton kokemuskouluttajan esittelyä Invalidiliiton YouTube-kanavalta

Tarvitsetko kokemuskouluttajaa?

Onko sinun työyhteisössäsi/yhteisössäsi käyttöä kokemuskouluttajalle tai oletko itse kiinnostunut kokemuskouluttajana toimimisesta?

Ota yhteyttä koulutussuunnittelija Auli Tynkkyseen, auli.tynkkynen@invalidiliitto.fi, p. 040 7788 690.