Mitä mieltä?

Invalidiliitossa kuuntelemme tarkasti jäsenistön mielipiteitä. Seuraamme jatkuvasti niin lainsäädäntöprosesseja, erilaisten verkostojen työtä, poliittisten toimijoiden näkemyksiä kuin kansalaisyhteiskunnassa keskustelussa olevia aiheita, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla edistää liiton visiota ja tavoitteita.

Haluamme kuulla oman kenttämme ääntä paremmin. Tällä sivulla on aiheita, joita parhaillaan käsitellään liiton toimistolla. Linkkejä klikkaamalla pääsee antamaan vapaamuotoista palautetta valmistelun ja kehittämisen tueksi. Ota kantaa!

Asiakasmaksulaki (kysely avoinna toistaiseksi)

Maakuntavaalit (vastaathan 28.4.2018 mennessä)

Vammaisfoorumi ry:n kysely vammaisten henkilöiden oikeuksien tilasta Suomessa (kysely on auki 30.5.2018 saakka) Miten YK:n vammaissopimus toteutuu sinun arjessasi? Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, sillä vastausten perusteella Vammaisfoorumi antaa raportin YK:lle. Raportissa tarkastellaan vammaissopimuksen kaikkia artikloja ja kiinnitetään erityisesti huomiota siihen miten vammaissopimus on mahdollisesti parantanut vammaisten ihmisten elämää sopimuksen voimaantulon jälkeen vai onko mikään muuttunut. Kyselyn toteuttavat Eduskunnan Ihmisoikeuskeskus, Vammaisfoorumi sekä foorumin jäsenjärjestöt, joista yksi on Invalidiliitto. Lisätietoa kyselystä Invalidiliiton nettisivulla

Vammaislakien yhdistäminen eli ns. valas-uudistus (vastaathan 22.6.2018 mennessä)

Jaa sosiaalisessa mediassa